Quicken - specialisten in samenwerken1

SWITCH TO ENGLISH

Onafhankelijk secretaris/ procesbegeleider onderzoeksevaluaties

Onderzoek aan Nederlandse Universiteiten wordt elke 6 jaar beoordeeld. Hoofddoel is om vast te stellen wat de kwaliteit, relevantie en de (maatschappelijke) impact van het onderzoek is.

De beoordeling wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, internationale commissie met experts uit het vakgebied en wordt ondersteund door een externe secretaris/ procesbegeleider. Quicken Organisatie Adviseurs (QOA) heeft inmiddels meer dan tien onderzoeksvisitaties begeleid.

De beoordelingen worden uitgevoerd volgens het Strategy Evaluation Protocol (SEP) 2021-2027. Dit protocol legt – meer dan het vorige SEP – de nadruk op de strategie van de onderzoeksunit.

De QOA-aanpak

De secretaris van de commissie fungeert zowel als procesbegeleider ter ondersteuning van de commissie als secretaris voor het schrijven van het visitatierapport.

De volgende activiteiten zijn onderdeel van deze taak: 1) Afspraken maken over taakverdeling procesbegeleider en de onderzoeksunit(s), 2) maken van een programma voor de site-visit (samen met de onderzoeksunit), 3) uitvoeren van een beoordeling van het zelfevaluatie-rapport, 4) inhoudelijke voorbereiding van het visitatie bezoek, samen met de commissie(voorzitter) 5) laten uitvoeren van een pre-assessment scan door de commissieleden, 6) het begeleiden van de commissie tijdens de site-visit, 7) het schrijven van het beoordelingsrapport en 8) de co÷rdinatie van de afrondende activiteiten zoals hoor-wederhoor, oplevering en het laten drukken van het eindrapport.

Succesfactoren

Een goed voorbereide commissie is onze sleutel voor een succesvol beoordelingsproces. Voor dit doel heeft QOA in 2014 een pre-assessment format en procedure ontwikkeld voor het voorbereiden van de commissie. Deze aanpak is de afgelopen Jaren steeds verder verfijnd en heeft bewezen goed te werken.

Ervaring van de process consultant / secretaris

De rol van procesbegeleider wordt uitgevoerd door ir. Sven Laudy. Sven is technisch bedrijfskundige (Universiteit Twente, 2001) en sinds 2007 vanuit zijn zelfstandige adviespraktijk QOA als senior adviseur werkzaam voor diverse universitaire instellingen.

Sven heeft de afgelopen jaren meer dan tien onderzoeksvisitaties begeleid als secretaris van de beoordelingscommissie, waarvan vijf volgens het nieuwe Strategy Evaluation Protocol (SEP 2021-2027). Zijn aandachtsgebieden en ervaring spitsen zich toe op de gebieden: wiskunde, natuurkunde, informatica, werktuigbouwkunde, aardwetenschappen, economie & bedrijfskunde en gedragswetenschappen.

Sven heeft goede kennis van het Nederlandse onderzoeksbestel en de financiering van onderzoek.

Kwaliteiten van Sven zijn: sterk in begeleiding van groepen, communicatief en resultaatgericht.

Sven heeft de volgende onderzoeksbeoordelingen als secretaris begeleid:

2014

Industrial Design Engineering, TU Delft

rapport downloaden

2015

Aerospace Engineering, TU Delft

rapport downloaden

2017

Applied Physics, TU Delft

rapport downloaden

2017

Technology Policy & Management, TU Delft

rapport downloaden

2018

Electrical Engineering, TU/e, UTwente, TU Delft

rapport downloaden

2020

Industrial Design Engineering, TU Delft (hybride visitatie)

rapport downloaden

2020

Mechanical, Maritime and Materials Engineering, TU Delft (online visitatie)

rapport downloaden

2021

Computer Science, TU Delft

rapport downloaden

2022

Applied Mathematics, TU Delft

nog niet beschikbaar

2022

Geosciences, TU Delft

nog niet beschikbaar

2022

Aerospace Engineering, TU Delft

nog niet beschikbaar

2022

Technology Policy & Management, TU Delft

nog niet beschikbaar

 

Referenties zijn op verzoek beschikbaar

Banner