Quicken - specialisten in samenwerken1

 

Referentieprojecten

Onderstaand treft u enkele van de teamwork opdrachten die wij hebben uitgevoerd.

Opdracht: Verkrijgen meer synergie tussen verschillende BV’s van een holding
Een holding die de afgelopen jaren verschillende bedrijven had aangekocht heeft Quicken ingehuurd om de verschillende BV’s onderling meer te laten samenwerken, met als doel een beter bedrijfsresultaat te realiseren. In een traject van zes maanden hebben de BV’s gemeenschappelijke doelen en is in teambuildingsbijeenkomsten de onderlinge verbondenheid vergroot, die uitmondden in meer synergie tussen de BV’s.

Opdracht: Verbeteren samenwerking tussen onderwijsinstellingen Quicken begeleidt een opleiding van drie onderwijsinstellingen naar een grotere mate van gezamenlijkheid.

Opdracht: Training in Teamwork
Een meerdaagse training samenwerkingsvaardigheden bij een instelling voor thuiszorg. Samenwerken valt of staat bij de individuele vaardigheden van de medewerkers. Teamwork skills zoals: luistervaardigheden, feedback geven, conflicthantering, onderling afstemming zoeken en empowerment, zijn een onmisbare basis voor een betere samenwerking.

Na afloop van de training functioneerden de deelnemers beter in samenwerkingsverbanden

Opdracht: Teambuilding
Quicken begeleidt projectgroepen aan een universiteit bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Opdracht: Opleiden procesbegeleiders
Voor een onderwijsinstelling leiden wij procesbegeleiders op in het leidinggeven aan en omgaan met projectgroepen en andere samenwerkingsverbanden.

Opdracht: Teambuildingstraject ziekenhuis
Voor een van de grootste ziekenhuizen in Nederland hebben wij een teambuildingstraject uitgevoerd om de samenwerking tussen enkele afdelingen die gefuseerd waren, te verbeteren. Het traject startte met een intake met de opdrachtgever en interviews met enkele ‘keyplayers’ van de afdelingen. Op basis hiervan is een teambuildingsprogramma ontwikkeld.  In enkele trainings- en terugkomdagen werden de medewerkers getraind in verschillende samenwerkingsvaardigheden. Tussendoor voerden de medewerkers en leidinggevenden opdrachten en tests uit.

Het traject resulteerde in meer kennis van de medewerkers over zichzelf en meer waardering voor de inzet van anderen.

Opdracht: Onderzoek en meet de samenwerking binnen de organisatie
Met de in eigen huis ontwikkelde Team-O-Meter zijn diverse verandertrajecten opgestart (nulmeting) en gemonitord. Het meten van de mate van samenwerking is uitgevoerd voor een bank, een afvalverwerker, een adviesbureau voor de zorg, een bouwbedrijf, een automatiseerder, ziekenhuizen en een coachingsbureau.

Opdracht: begeleiden verandertraject naar een nieuwe wijze van werken
Voor een industriŽle klant hebben wij de invoering begeleid van de productieafdeling naar een 24x7-organisatie en van een drie- naar vijf ploegendienst.

Bekijk ook onze recente opdrachtgevers

 

Banner