Quicken - specialisten in samenwerken1

Meer over Quicken

Quicken Organisatie Adviseurs is in 2001 opgericht door Sven Laudy. In situaties in een professionele en topsport context waar teamsynergie (1 + 1 = 3) het doorslaggevende effect moest geven, bleek dat vaak niet het geval. 1 en 1 bleek zelfs vaak minder te zijn dan 2. Ingegeven door deze ervaring, ondersteund door een gedegen theoretische achtergrond in sociale psychologie en groepsdynamica en een passie voor het meetbaar maken van sociale processen is Quicken Organisatie Advies opgericht.

360test is het meet- en verbetercentrum van Quicken. 360test is geheel in eigen huis ontwikkeld door de adviseurs en trainers van Quicken. 360test wordt door Quicken ingezet als tool bij teamontwikkeling.

360test is gericht op het eenvoudig meten en gericht verbeteren van groepsdynamische processen. Door speciaal hiervoor ontwikkelde software is het mogelijk snel, volledig anoniem en gemakkelijk organisatie-vraagstukken over samenwerking in kaart te brengen.

Als logische vervolgstap op het meten en analyseren van groepsdynamische processen, levert Quicken adviesdiensten rondom samenwerking. Opdrachten behelzen het ontwerpen van team-based organisaties, corporate teambuilding en het trainen van samenwerkingsvaardigheden.

Meer over onze adviseurs leest u hier.

quick·en

 verb \ˈkwi-kən\

Definition of QUICKEN

1
:
 to come to life; especially : to enter into a phase of active growth and development

2
:
 to shine more brightly

3
:
 to become more rapid

4 
: to make (a curve) sharper

Banner